"Slánský trpajzlík"

 

Výsledková listina :

Foto z 2008   Foto 2009  Foto2009II  Foto 2010  Foto 2011 Foto 2012

Děkujeme všem sponzorům, kteří podpořili náš tenisový turnaj

 

Termín  :  V letošním roce není tento tenisový turnaj plánován
Hrací doba :  
Ředitel turnaje :  
Hlavní rozhodčí :  
Pokladník :   
Startovné :  
Bufet/první pomoc :  

 Gestor a hlavní sponzor tenisového turnaje je  "Slánský trpajzlík"         

 

Způsob přihlášení pro rok 201x

Celkový počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen na nejvýše 32. Přihlášky předem dohodnutých dvojic se nepřijímají. Každý zájemce se může přihlásit pouze jako jednotlivec a to tak, že zapíše své jméno s podpisem v pořadí od č.1 do č.32 na přihlašovací listinu, která bude(je) vyvěšena na nástěnce, nebo v klubovně LTC Slaný. Účastníci přihlášeni s pořadím nad č.32 budou bráni jako náhradníci a startovné budou platit až v případě, že budou skutečně zařazeni do turnaje. Náhradníci mohou nastoupit buď jeden nebo i dvojice. V případě, že vylosovaný účastník nenastoupí, nebo v průběhu zápasu ve skupině odstoupí. Náhradníkům se započítávají pouze jejich vlastní výsledky. Startovné účastníků musí být zaplaceno do termínu losování dvojic. Náhradníci nemohou nastoupit od čtvrtfinále výše. Pokud do čtvrtfinále nenastoupí příslušná dvojice, nastupuje místo ní další dvojice v pořadí ze skupiny.Ukončení přihlášek  končí v pátek v 18 hodin.

Losování dvojic

Turnajové dvojice budou sestaveny tak, že výběrová komise (pánové Sellner, Louda a Mareček rozdělí účastníky do třech skupin podle výkonnosti. Skupiny budou rozděleny takto : výkonnostně silnější hráči, výkonnostně slabší a výkonnostní střed. Podmínkou je, že počet vybraných hráčů ve výkonnostně silnější skupině musí být stejný jako počet hráčů ve výkonnostně slabší skupině. Ostatní hráči zůstanou ve skupině střední. Dvojice budou vylosovány tak, že ke každému hráči z výkonnostně silnější skupiny bude vylosován jeden hráč z výkonnostně slabší skupiny. Takto vylosovaná dvojice bude nasazena do skupin podle pořadí hráčů ve výkonnostně silnější skupině. Zbytek dvojic bude vylosován z výkonnostně střední skupiny.

Hrací systém

Turnaje se účastní max. 16 vylosovaných dvojic, které budou rozlosovány do 4 skupin po čtyřech dvojicích  Všechny zápasy se hrají na jeden šest gemů (za stavu 5:5  se hraje tie-break). Zápasy ve skupinách se hrají každý s každým.Prvé dvě dvojice ze skupiny postupují do čtvrtfinále, kde pak prvý z prvé skupiny hraje s druhým ze třetí skupiny, druhý z prvé skupiny s prvním ze třetí skupiny a obdobně v dalších skupinách. Od čtvrtfinále se hraje vyřazovacím způsobem.Před finálovým zápasem bude hodinová přestávka (pokud se hráči nedohodnou jinak).

V případě nepříznivého počasí se dohrávají zápasy druhý den. Pokud by nepřízeň počasí trvala i druhý den, dohrává se turnaj individuálně v průběhu následujícího týdne.

Pro umístění ve skupině jsou rozhodující následné ukazatele v tomto pořadí :

1. Počet bodů za vyhrané zápasy

2. V případě rovnosti bodů u dvojic, je rozhodující vzájemný zápas

3. V rovnosti  bodů u více dvojic, rozhoduje rozdíl mezi vyhranými a prohranými gamy ze všech zápasů. Pokud by ani toto nestačilo, sehraje se tie-break

Zápasy se hrají bez rozhodčího, v případě sporů rozhoduje hlavní rozhodčí.

Ostatní podmínky

Hrací míče dodá oddíl LTC Slaný. 

Zaplacené startovné se v případě odřeknutí účasti nevrací (omlouvá se pouze prokázaná nemoc). 

Turnaj je otevřen i ženám, členkám LTC Slaný bez jakéhokoliv omezení. 

Po skončení prvého dne bude připraveno výborné pohoštění, na které organizátoři srdečně zvou všechny účastníky turnaje, členy výboru LTC.

Termíny organizačního zajištění

Termíny pro přihlášení: od vyvěšení na nástěnce do

Losování dvojic: proběhne veřejně dne  v 18:00 hod klubovna LTC Slaný

 Ve Slaném dne

 

ředitel turnaje