Historie SK Slaný a tenisového oddílu v období před první světovou válkou  

První fotbalový míč přivezli do Slaného v roce 1895 členové tenisového kroužku při Klubu velocipedistů a hráli s ním v Čížkově ohradě, vedle později vystavěné sokolovny. Dne 30.11.1906 byl založen fotbalový sportovní kroužek Slaný a roku 1907 byl zaregistrován. Slánský čtrnáctideník Svobodný Občan z 12.července přináší zprávu o začlenění SK Slaný pod Český fotbalový svaz a podrobný rozpis přípravných utkání, hraných na městském hřišti. "S.K.Slaný žádal Č.S.F o přijetí a vzat byl od něho pod ochranu. Podaná žádost slavné městské radě o zapůjčení městského hřiště ku kopané, kteréžto žádosti slavná městská rada(ve své schůzi 25.června) ochotně vyhověla, což pokládá S.K.Slaný za povinnost s největším díkem tuto kvitovati."průkopníci, aktivní členové, hráči a funkcionáři v té době byli:Černý, Erhart, Gurtler, Holec, Hořejší, Hudec, Chládek, Chylle, Kaňka Koteš, Koutecký, Kuneš, Kupcové Josef a Karel, Kylies, Lieberzeit, Kala, Štulík, Vokurka František a Jaroslav.O Josefu a Karlu Kupcových se dochovala zajímavá zpráva:Bratři Kupcové bydleli v Kvílicích a odtud běhali závodním tempem k utkání do Slaného a po zápasech zase zpět. Pokládali to za výlet. Činil tak zejména Karel Kupec, který také běžel z Kvílic až do Prahy na atletiku se Slávií.

V roce 1919 si SK Slaný vybudoval za velké pomoci mecenášů vlastní fotbalové hřiště v poloze Na Střelnici (viz foto) dnes penzion Na Sadech. Druhý slánský fotbalový klub Slavoj byl zaregistrován v roce 1908 a své hřiště u vodárny si vybudoval v roce 1923.

Zdroj: Kalendář na rok 2009 Slaný na starých pohlednicích.   

Historie SK Slaný a tenisového oddílu v období před druhou světovou válkou  

1907    Založen sportovní spolek SK Slaný jako cyklistický oddíl a odbor lehké atletiky a fotbalu, činnost byla provozována na obecním hřišti u dívčí školy Na hájích.

1918     V tomto roce  byl odbor fotbalu SK Slaný zařazen do I.tř., Kladenské župy.

1919    Spolek SK Slaný provozoval činnost za předsednictví pana Fr.Vokurky opět na městském hřišti u školy Na hájích, kde byl pískový dvorec.

Snaha o získání vlastního hřiště vyústila v pronájem pozemku „Na Střelnici“ za 400Kč ročního nájmu od panství Smečenského. Pozdější odkoupení pozemku proběhlo za přispění pana Fr.Vokurky, ing. Aloise Kočárka a JUDr. Jana Stehlíka a za ručení Občanské záložny ve Slaném. Dne 24. srpna roku 1919 se uskutečnilo slavnostní zahájení provozu nového hřiště zápasem s SK Smíchov v atletických sportech a fotbalu, to vše zatím bez zázemí šaten a klubovny. K tomu účelu byly propůjčeny prostory v 1.patře Sokolovny a po odřeknutí pak místnost na Střelnici.

V tomto roce byl také založen kroužek šachový a odbor ženských sportů, hlavně však házené.

1920    Začala stavba domku pro správce a levého křídla šaten. Stavbu prováděl stavitel Ehrlich, bezúročnou půjčku 8 000 Kč na dobu 10 let poskytla tělovýchovná jednota Sokol.

1921    SK Slaný sestával z 5 mužstev fotbalových, 3 družstev ženské házené a atletického týmu.

1922    11.května byl založen odbor Lawn - tenisový a zahájena výstavba tenisového dvorce. Zároveň byl utvořen samostatný výbor odboru s jedním zástupcem ve výboru SK.

1924    Hrací plocha fotbalového hřiště byla posunuta o 3 metry za účelem výstavby druhého dvorce tenisového.

1925    Na hřišti „Na Střelnici“ byl zaveden vodovod a byla zahájena přístavba pravého křídla šaten. Ta byla dokončena v následujícím roce za finančního přispění pana továrníka Přibyla a subvence ministerstva zdravotnictví 4 000 Kč.

1927    SK Slaný slaví 20. výročí založení, při této příležitosti je uděleno čestné členství panu továrníkovi Ferdinandu Přibylovi.Činnost tenisového oddílu v té době potvrzují zmínky o účasti našich hráčů na turnajích, řady úspěchů dosáhla především paní Vokurková.

1929    V tomto roce dostala budova šaten definitivní podobu přístavbou klubovny. Došlo také ke splacení půjčky tělovýchovné jednotě Sokol. Klubovna byla vybavena nábytkem, který věnovali členové výboru a ostatní příznivci SK. Tenisový oddíl sehrál zápas s LTC Rakovník s výsledkem 5 : 11.

1930     V tomto roce byly postaveny hodiny a hřiště pro volejbal.

1931    Tribuna nad domkem byla opatřena lavicemi.

1932    Pozemek hřiště „Na Střelnici“ byl zhodnocen výmazem konventionelní pokuty v částce 10 000 Kč uvedené ve smlouvě kupní z roku 1919 a uvolněním v právě předkupním.

1933    V zimě bylo hřiště upraveno na kluziště a uskutečnilo se první „hockey“ utkání s družstvem  Smečna.  V tomto roce byl také založen odbor bruslařský a hokejový.

1935    Při Mistrovství Středočeské župy ČSLTA a Mistrovství v Rakovníku „O pohár fy. OTTA“ se v ženách umístila na druhém místě pí.Vokurková z TO Slaný a v juniorech na 1.místě Chyský rovněž z TO Slaný.

Další informace o činnosti tenisového oddílu ve Slaném v tomto období se nám prozatím nepodařilo zjistit. Prokazatelné však je, že tenisová hra byla provozována na hřišti SK Slaný “Na Střelnici“, které oddíl používal společně s oddílem kopané. K dispozici byly dva antukové dvorce  a dřevěný altán, který sloužil zároveň jako sklad antuky a nářadí pro údržbu dvorců. Oddíl také používal šatny na tribuně a sociální zařízení se sprchami v přízemí budovy.